BohaterON – włącz historię!

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji BohaterON-włącz historię!  Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.            

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie , szczególnie tym, którzy wysłali życzenia dla Powstańców. W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl – nowym, wirtualny miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim