Archiwa tagu: laboratoria przyszłości

Pierwsze lekcje z Photonem – ciąg dalszy

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 5a oraz 4b odbyli pierwszą lekcję z robotami Photon zakupionymi przez szkołę w ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości. Zapoznali się z budową i możliwościami robotów Photon.
Rozpoczęli wstępną edukację w kierunku zaprogramowania robotów tak, aby zmieniały kolory światełek, wydawały różne dźwięki oraz reagowały na nasze gęsty, sygnały dźwiękowe i świetlne. Zajęcia okazały się bardzo atrakcyjne.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół, którego celem  jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Przyznano naszej szkole 89.100,00 zł

zakupiliśmy :

  • drukarka 3D, filamenty
  • wyposażenie pracowni audio-wizualnej (kamera, statyw, lampy, aparat fot., sprzęt nagłaśniający, miksery dźwięku, mikrofony, panele akustyczne)
  • sprzęty AGD (roboty kuchenne, miski, sztućce, deski do krojenia)
  • mikroskop
  • stacje pogody
  • wyposażenie pracowni plastycznej (pędzle, pistolety do kleju, lutownica bezdotykowa; druciki, sznurki, plastry drewna)
  • wyposażenie pracowni krawieckiej (igły, szydełka, włóczki, mulina, krosna, torby, czapki do wyszywania i ozdabiania, koraliki)
  • wyposażenie pracowni informatycznej (robot Photon)
  • wyposażenie pracowni technicznej (mikrokontrolery z czujnikami)

Wszystkie wpisy dotyczące programu Laboratoria Przyszłości umieszczamy w aktualnościach. Zapraszamy do bieżącego czytania wpisów.

PIERWSZE LEKCJE Z PHOTONEM

Uczniowie klasy 8b oraz grupa I z klasy 7a mają już za sobą pierwszą lekcję z robotami Photon zakupionymi przez szkołę w ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości. Zapoznali się z budową i możliwościami robotów Photon.
Rozpoczęli wstępną edukację w kierunku zaprogramowania robotów tak, aby zmieniały kolory światełek, wydawały różne dźwięki oraz reagowały na nasze gęsty, sygnały dźwiękowe i świetlne. Zajęcia okazały się bardzo atrakcyjne.

Laboratoria przyszłości

Rządowy program Laboratoria Przyszłości objął wszystkie polskie szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Od 1 września 2022 każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości.

Ten program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę. Nasza szkoła uzyskała wsparcie w kwocie 89 100zł.

Za uzyskane środki zakupiono:

1.       Drukarka 3D Zortax wraz z akcesoriami
Prace techniczne, fizyka, przyroda i biologia

2.       Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2 w 1
Fizyka i zajęcia techniczne

3.       Rejestrator dźwięku SARAMONIC SR-Q2 – dyktafon rekorder
Kółko polonistyczne

4.       PHOTON zestaw PRO – robot edukacyjny wraz z akcesoriami
Informatyka

5.       Robot wielofunkcyjny
Nauczanie wczesnoszkolne