Rekrutacja

REKRUTACJA KLASA 1

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych: