Rekrutacja

Zerówka 2020-21

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.
W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.
UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Przedszkole nr 7 im. Króla Maciusia I Oddział przedszkolny

Lista kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydat niezakwalifikowany do danej placówki, może być zakwalifikowany w innej placówce wybranej na liście preferencji.

Przedszkole nr 7 im. Króla Maciusia I Oddział przedszkolny

Lista kandydatów przyjętych

Przedszkole nr 7 im. Króla Maciusia I Oddział przedszkolny

Lista kandydatów nieprzyjętych

Przedszkole nr 7 im. Króla Maciusia I Oddział przedszkolny

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I Oddział ogólny

Lista kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydat niezakwalifikowany do danej placówki, może być zakwalifikowany w innej placówce wybranej na liście preferencji.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I Oddział ogólny

Lista kandydatów przyjętych

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I Oddział ogólny

Lista kandydatów nieprzyjętych

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I Oddział ogólny

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych