Miesięczne archiwum: sierpień 2022

Umowa – obiady

Drodzy Rodzice, poniżej znajduje się umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolej obowiązująca w tym roku szkolnym. Wypełnioną umowę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 08.09.2022r.