Podręczniki

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022 dla klas I-VIII są bezpłatnie wypożyczane uczniom na czas roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe dzieci otrzymują bezpłatnie ze szkoły.