Podręczniki

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018 dla klas I-VII są bezpłatnie wypożyczane uczniom na czas roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe dzieci otrzymują bezpłatnie ze szkoły.