Podręczniki

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 dla klas I-VIII są bezpłatnie wypożyczane uczniom na czas roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe dzieci otrzymują bezpłatnie ze szkoły.