Kadra

Dyrekcja
Dyrektor: Jerzy Podgórski
dyrektor@zsp5.osobowice.org

Wicedyrektorzy:
Iwona Szymanowicz – wicedyrektor ds szkoły, Agnieszka Żołud – wicedyrektor ds przedszkola

Sekretariat:

Sekretarz szkoły: Renata Krzysztan

Sekretarz szkoły ds. uczniów: Justyna Jędraszek
justyna.jedraszek@wroclawskaedukacja.pl

Kierownik gospodarczy: Elżbieta Ożóg
eozog2005@wroclawskaedukacja.pl

Specjalista ds. administracyjnych: Joanna Bąk
joanna.bak@wroclawskaedukacja.pl

Poniedziałek-Piątek7:00-15:00

Świetlica szkolna:
Sylwia Tompalska, Anna Stróżyńska, Marta Dolata, Karina Szczepanek, Agnieszka Kamykowska, Renata Kowalczyk

Poniedziałek-Piątek6:30-17:00

Pedagog szkolny – Marzena Kołacz

Poniedziałek
Wtorek9:20-11:50
Środa11:30-12:55
Czwartek
Piątek9:40-10:45

Psycholog szkolny – Marta Dudzik, Katarzyna Krzysztofik

Poniedziałek7:30-10:30, 11:30-14:30
Wtorek8:00-9:30, 10:00-12:30, 13:30-15:30
Środa8:00-9:30, 10:00-11:30, 13:30-14:30
Czwartek7:30-9:30, 10:00-11:30, 12:30-14:30
Piątek

Pielęgniarka szkolna

Grażyna Pogorzelec

Poniedziałek  
Środa  

Wychowawcy klas:

 • Klasa Ia: Milena Janik
 • Klasa Ib: Agata Miniach – Jerzyk
 • Klasa IIa: Katarzyna Krasucka
 • Klasa IIb: Agata Babińska
 • Klasa IIc: Aleksandra Krakowska
 • Klasa IIIa: Jolanta Adamczewska
 • Klasa IIIb: Dorota Broniszewska
 • Klasa IVa: Patryk Malesa
 • Klasa IVb: Marta Braciak
 • Klasa Va: Renata Cierpiał – Małasiewicz
 • Klasa Vb: Klaudia Grzyb
 • Klasa VIa: Marzena Pieprzowska
 • Klasa VIb: Marta Kamraj – Bachorska
 • Klasa VIIa: Maria Kaczmarska
 • Klasa VIIb: Alicja Tocicka
 • Klasa VIIIa: Cyprian Pawłowski

Nauczyciele

 • Agata Babińska: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 • Agata Miniach-Jerzyk: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 • Agnieszka Halicka: nauczyciel języka polskiego, katecheta
 • Agnieszka Żołud: wychowanie przedszkolne
 • Agnieszka Kamykowska: nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy
 • Aleksandra Karkowska: nauczyciel muzyki i techniki
 • Aleksandra Krakowska: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 • Alicja Tocicka: nauczyciel języka polskiego
 • Anna Krökel: nauczyciel języka niemieckiego
 • Anna Stróżyńska: nauczyciel świetlicy
 • Cyprian Pawłowski: nauczyciel przyrody, biologii, chemii
 • Danuta Kiałka: nauczyciel informatyki, matematyki
 • Dorota Broniszewska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii
 • Grażyna Grzebyk: nauczyciel języka angielskiego
 • Iwona Szymanowicz: nauczyciel matematyki
 • Jan Taczyński: nauczyciel geografii
 • Jerzy Koń: nauczyciel fizyki
 • Joanna Małek: nauczyciel języka angielskiego
 • Jolanta Adamczewska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Katarzyna Krasucka: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowanie przedszkolne
 • Katarzyna Krzysztofik: psycholog szkolny, nauczyciel wspomagający, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Karina Szczepanek: nauczyciel świetlicy
 • Klaudia Grzyb: nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna
 • Maciej Chomicz: nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie
 • Magdalena Szewczyk: nauczyciel neurologopeda
 • Małgorzata Gorczycka: nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Maria Kaczmarska: nauczyciel języka angielskiego
 • Marta Braciak: nauczyciel matematyki
 • Marta Dolata: nauczyciel plastyki, nauczyciel logopeda, nauczyciel świetlicy, opiekun Wolontariatu
 • Marta Dudzik: psycholog szkolny
 • Marta Kamraj-Bachorska: nauczyciel języka polskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Marzena Kołacz: pedagog szkolny
 • Marzena Pieprzowska: nauczyciel matematyki
 • Patrycja Konieczna: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, katecheta
 • Patrycja Wilczek:
 • Renata Cierpiał-Małasiewicz: nauczyciel historii
 • Renata Kowalczyk: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy
 • Sabina Bosiacka: nauczyciel wspomagający
 • Sylwia Tompalska: nauczyciel świetlicy, specjalista ds. BHP
 • Zuzanna Furman: nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna

Grafik dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024  

L.p.  Imię i nazwisko  Dzień tygodnia godziny od.. do…  Sala …  
1.  Adamczewska Jolanta  czwartek 12.35- 13.35; pokój nauczycielski
2.  Babińska Agata  poniedziałek 7.30- 8.00, środa 7.30-8.00; sala 1
3.Barwińska- Łapawiec Ewawtorek 12.35 – 13.35
4. Bosiacka Sabina wtorek 11.50-12.20, środa 13.30-14.00; pokój nauczycielski
5.  Braciak Marta    poniedziałek 7:00-8:00; sala 1.05
6.  Broniszewska Dorota   poniedziałek 7. 30 – 8.00, piątek 7.30 – 8.00; sala 18
7.  Chomicz Maciej  środa 15:30- 16:00 (co drugi tydzień);  pokój nauczycielski  
8.  Cierpiał-Małasiewicz Renata  środa 13.30-14.00, piątek 7.30-8.00; s.1.06
9.  Dolata Marta  czwartek 15.00 – 16.00
10.Dudzik Martaponiedziałek 14.15-15.15 sala 20
11.Guzikowska Małgorzataśroda 16.00-17.00; biblioteka
12.  Grzyb Klaudia  poniedziałek 13:30-14:00/piątek 13:30-14:00
13.  Halicka Agnieszka  wtorek, godz.14.30-15.00, środa, godz.14.30-15.00; s.1.07
14.Janik Milenawtorek 7.00-8.00
15.  Kaczmarska Maria   środa 7:30-8:00, piątek 7:30-8:00
16.  Kamraj-Bachorska Marta  czwartek 7.30-8.00, piątek 13.40-14.10; s. 1.02 (lub pokój nauczycielski)
17. Kamykowska Agnieszka środa: 14.30-15.00, piątek: 13.45-14.15; gabinet 20
18.  Karkowska Aleksandra  poniedziałek: 7.30 – 8.00, czwartek 7.30-8.00
19.  Kiałka Danuta    wtorek 7.15-7.45; sala 1.10
20.  Kołacz Marzena   piątek 14.30-15.30; gabinet 20
21.  Konieczna   Patrycja  środa 7.30-8.00, czwartek 7.30-8.00; pokój nauczycielski/s.13
22. Koń Jerzy co dwa tygodnie: wtorek 7.00 – 8:00
23.Krakowska Aleksandra  wtorek 12:35 – 13:35; sala 2
24.  Krasucka Katarzyna   poniedziałek, środa: 11.30-12.00; sala 16
25.  Krokel Anna  środa 13.40-14.25
26.  Małek Joanna  poniedziałek 15.00-16.00, pokój nauczycielski/ sala 1.09
27.  Miniach – Jerzyk Agata  poniedziałek 12.35-13.35; sala 10 
28.  Pawłowski Cyprian  środa 14:35-15:05, piątek 7:30-8:00 sala 1.08
29.Pejś Sylwiaponiedzialek 10.30-11.30; pokoj nauczycielski
30.  Pieprzowska Marzena  wtorek 7.30-8.00, piątek 13.40-14.10; s. 1.04 (lub pokój nauczycielski)
31.  Stróżyńska Anna  wtorek 12.00-12.30, środa 12.00-12.30; pokój nauczycielski
32.  Szczepanek Karina  środa 11.50-12.30, 16.00-16.20
33.    Szymanowicz Iwona  środa 14.00-15.00 ; gabinet wicedyrektora 
34.  Taczyński Jan  piątek 14.25 – 14.55; sala 1.09
35.  Tocicka Alicja  poniedziałek 12.35-13.30; sala 1.01
36.  Tompalska Sylwia  piątek 11:40 – 12:40; sala 0.11