Kadra

Dyrekcja
Dyrektor: Jerzy Podgórski
dyrektor@zsp5.osobowice.org

Wicedyrektorzy:
Iwona Szymanowicz – wicedyrektor ds szkoły, Agnieszka Żołud – wicedyrektor ds przedszkola

Sekretariat:

Sekretarz szkoły: Renata Krzysztan

Sekretarz szkoły ds. uczniów: Justyna Jędraszek
justyna.jedraszek@wroclawskaedukacja.pl

Kierownik gospodarczy: Elżbieta Ożóg
eozog2005@wroclawskaedukacja.pl

Specjalista ds. administracyjnych: Joanna Bąk
joanna.bak@wroclawskaedukacja.pl

Poniedziałek-Piątek7:00-15:00

Świetlica szkolna:
Sylwia Tompalska, Anna Stróżyńska, Marta Dolata, Karina Szczepanek, Agnieszka Kamykowska, Renata Kowalczyk

Poniedziałek-Piątek6:30-17:00

Pedagog szkolny – Marzena Kołacz

Poniedziałek
Wtorek9:20-11:50
Środa11:30-12:55
Czwartek
Piątek9:40-10:45

Psycholog szkolny – Marta Dudzik, Katarzyna Krzysztofik

Poniedziałek7:30-10:30, 11:30-14:30
Wtorek8:00-9:30, 10:00-12:30, 13:30-15:30
Środa8:00-9:30, 10:00-11:30, 13:30-14:30
Czwartek7:30-9:30, 10:00-11:30, 12:30-14:30
Piątek

Pielęgniarka szkolna

Grażyna Pogorzelec

Poniedziałek  
Środa  

Wychowawcy klas:

 • Klasa Ia: Agata Miniach – Jerzyk
 • Klasa Ib: Patrycja Konieczna
 • Klasa IIa: Katarzyna Krasucka
 • Klasa IIb: Agata Babińska
 • Klasa IIc: Aleksandra Krakowska
 • Klasa IIIa: Jolanta Adamczewska
 • Klasa IIIb: Dorota Broniszewska
 • Klasa IVa: Patryk Malesa
 • Klasa IVb: Marta Braciak
 • Klasa Va: Renata Cierpiał – Małasiewicz
 • Klasa Vb: Klaudia Grzyb
 • Klasa VIa: Marzena Pieprzowska
 • Klasa VIb: Marta Kamraj – Bachorska
 • Klasa VIIa: Maria Kaczmarska
 • Klasa VIIb: Alicja Tocicka
 • Klasa VIIIa: Cyprian Pawłowski

Nauczyciele

 • Agata Babińska: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 • Agata Miniach-Jerzyk: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 • Agnieszka Halicka: nauczyciel języka polskiego, katecheta
 • Agnieszka Żołud: wychowanie przedszkolne
 • Agnieszka Kamykowska: nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy
 • Aleksandra Karkowska: nauczyciel muzyki i techniki
 • Aleksandra Krakowska: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
 • Alicja Tocicka: nauczyciel języka polskiego
 • Anna Krökel: nauczyciel języka niemieckiego
 • Anna Stróżyńska: nauczyciel świetlicy
 • Cyprian Pawłowski: nauczyciel przyrody, biologii, chemii
 • Danuta Kiałka: nauczyciel informatyki, matematyki
 • Dorota Broniszewska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii
 • Grażyna Grzebyk: nauczyciel języka angielskiego
 • Iwona Szymanowicz: nauczyciel matematyki
 • Jan Taczyński: nauczyciel geografii
 • Jerzy Koń: nauczyciel fizyki
 • Joanna Małek: nauczyciel języka angielskiego
 • Jolanta Adamczewska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Katarzyna Krasucka: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Katarzyna Krzysztofik: psycholog szkolny, nauczyciel wspomagający, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Karina Szczepanek: nauczyciel świetlicy
 • Klaudia Grzyb: nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna
 • Maciej Chomicz: nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie
 • Magdalena Szewczyk: nauczyciel neurologopeda
 • Małgorzata Gorczycka: nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Maria Kaczmarska: nauczyciel języka angielskiego
 • Marta Braciak: nauczyciel matematyki
 • Marta Dolata: nauczyciel plastyki, nauczyciel logopeda, nauczyciel świetlicy, opiekun Wolontariatu
 • Marta Dudzik: psycholog szkolny
 • Marta Kamraj-Bachorska: nauczyciel języka polskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Marzena Kołacz: pedagog szkolny
 • Marzena Pieprzowska: nauczyciel matematyki
 • Patrycja Konieczna: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, katecheta
 • Patrycja Wilczek:
 • Renata Cierpiał-Małasiewicz: nauczyciel historii
 • Renata Kowalczyk: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy
 • Sabina Bosiacka: nauczyciel wspomagający
 • Sylwia Tompalska: nauczyciel świetlicy, specjalista ds. BHP
 • Zuzanna Furman: nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna

Grafik dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023  

L.p.  Imię i nazwisko  Dzień tygodnia godziny od.. do…  Sala …  
1.  Adamczewska Jolanta  Wtorek  12.30- 13.30  sala 11  
2.  Babińska Agata  Czwartek   11.50-12.50   sala 1 
3. Bosiacka Sabina Poniedziałek  11.50-12.20 Czwartek 11:30-12:00 pokój nauczycielski 
4.  Braciak Marta    Poniedziałek  7:00-8:00 s.1.05  
5.  Broniszewska Dorota   Czwartek  12.45- 13.45  Sala 18 
6.  Chomicz Maciej  Poniedziałek   15:30- 16:00  pokój nauczycielski  
7.  Cierpiał-Małasiewicz Renata  Wtorek 7:30-8:00  sala 1.06 Wtorek 13.50-14.20  s.1.06 
8.  Dolata Marta  Poniedziałek   15.15 – 16.15   pokój nauczycielski  
9.  Furman Zuzanna  Poniedziałek: 14:50-15:20 Wtorek 14:50-15:20 Pokój n. wf 
11.  Grzyb Klaudia  Wtorek  13:50-14:20   Czwartek  13:50-14:20  Pokój n. wf
12.  Halicka Agnieszka  Środa 12.35-13.05, pokój naucz.  Piątek 15.30-16.00, s. 1.07  
13.  Kaczmarska Maria   Poniedziałek 7;30-8;00 (7,8a,8b) Czwartek 13:50-14:20 (4a,4b,5a,5b,6a) Sala 1.03 
14.  Kamraj-Bachorska Marta  Wtorek 13.50-14.50  S.1.02  
15. Kamykowska Agnieszka Wtorek 12:30-13:30 p. nauczycielski 
16.  Karkowska Aleksandra  Poniedziałek  14.45-15.45 Sala 1.07   
17.  Kiałka Danuta    Wtorek 7.15 – 7.45  sala 1.10  
18.  Kołacz Marzena   Środa 14.35-15.35 gabinet pedagoga  
19  Konieczna   Patrycja  Poniedziałek, wtorek 7.30 -8.00, sala 13   
21.  Kowalczyk Renata   Wtorek 12.00-12.30 świetlica  
22. Koń Jerzy Środa 14:45-15:15 p. nauczycielski 
23 Krakowska Aleksandra  Czwartek 12:40 13:40 
24.  Krasucka Katarzyna   środa 11.30-12.30  sala 16  
25.  Krokel Anna  Środa  14.45-15.45 s.1.07  
26.  Krzysztofik Katarzyna  Wtorek 15.00-16.00  gabinet psychologa 
27.  Małek Joanna  Środa, 15.30-16.30 
28.  Miniach – Jerzyk Agata  Środa, czwartek 7.30-8.00, sala 10 
29.  Pawłowski Cyprian  Wtorek 7:30-8:00 (dla klas 7a, 8a, 8b) sala 1.08 Piątek, od 13:50 do 14:20 (dla klas 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b)  sala 1.08  
30.  Pieprzowska Marzena  Czwartek 7.30-8.00  Piątek 13.50-14.20  Sala 1.04 
31.Podgórski Jerzy (Dyrektor)Wtorek 14:00-15:00
32.  Stróżyńska Anna  Wtorek 11.30-12.00 Piątek15.30-16.00  świetlica  
33.  Szczepanek Karina  Wtorek 15:30-16:30,  świetlica  
34.    Szymanowicz Iwona  Środa 14.00-15.00  gabinet wicedyrektora 
35.  Taczyński Jan  poniedziałek 7.30-8.00 sala 1.09  
36.  Tocicka Alicja  Czwartek 12.35-13.05 sala 1.01 (dla 6b, 4b + rodzice) oraz 15.30-16.00 sala 1.01 (dla 8a i 4a)   
37.  Tompalska Sylwia  Środa  11:30 – 12:30  sala 0.11  
38.Wilczek PatrycjaPoniedziałek 8:30-9:00 Wtorek 8:30-9:00 pokój nauczycielski