Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zebrania z rodzicami

6 września 2017 – środa – zebrania

4 października 2017 – środa – konsultacje

8 listopada 2017 – środa – konsultacje

6 grudnia 2017 – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania, kiermasz świąteczny

10 stycznia 2018 – środa – zebrania kończące I semestr

7 marca 2018 – środa- konsultacje

11 kwietnia 2018 – środa – konsultacje

16 maja 2017 – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania

11 czerwca 2017 – środa – zebrania kończące rok szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć

1 listopada 2017 – środa – Wszystkich Świętych

1 maja 2018 -wtorek- Święto Pracy

3 maja 2018 – czwartek – Rocznica Konstytucji 3 Maja

31 maja 2018 – czwartek – Boże Ciało