Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02 września 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2019

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019

Pasowanie na ucznia I klasy

8 listopada 2019

Święto Niepodległości

17 grudnia 2019

Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania oraz kiermasz świąteczny

23 grudnia- 1 stycznia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

18 stycznia 2020

Wystawienie ostatecznych ocen na I półrocze

23 stycznia 2020

Rada klasyfikacyjna

10 lutego – 23 lutego 2020

Ferie zimowe

20 marca 2020 (piątek) 16:00-18.00

Dzień otwarty dla przyszłych uczniów klas I i oddziału przedszkolnego

21 kwietnia – 23 kwietnia 2020

Egzamin Ośmioklasisty

09 kwietnia – 14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

1, 3 maja 2020

Święta majowe

10 maja 2020

Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania

10 czerwca 2020

Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych

17 czerwca 2020

Rada klasyfikacyjna

26 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami

11 września  2019 – środa – zebrania klasy IV-VIII

12 września 2019 – czwartek – zebrania klasy I-III

18 grudnia 2019 – środa – zebrania –powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania IV-VIII

19 grudnia 2019 – zebrania –powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania, kiermasz świąteczny I-III

5 lutego 2020 – środa – zebrania śródroczne IV-VIII

6 lutego 2020 – czwartek – zebrania śródroczne I-III

13 maja 2020 – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania IV-VIII

14 maja 2020 – czwartek – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania I-III

10 czerwca 2020 – środa – zebrania kończące rok szkolny IV-VIII

11 czerwca 2020 – czwartek – zebrania kończące rok szkolny I-III

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

14 października 2019 – poniedziałek – Dzień Edukacji Narodowej

21 kwietnia – 23 kwietnia 2020 – Sprawdzian Ośmioklasisty

12 czerwca 2020 – piątek  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć

1 listopada 2019 – piątek – Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 – poniedziałek – Święto Niepodległości

6 stycznia 2020 – poniedziałek – Trzech Króli

1 maja 2020 – piątek- Święto Pracy

11 czerwca 2020 – czwartek – Boże Ciało