Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zebrania z rodzicami

12 września 2018 – środa – zebrania

10 października 2018 – środa – konsultacje

14 listopada 2018 – środa – konsultacje

19 grudnia 2018 – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania

23 stycznia 2019 – środa – zebrania kończące I semestr

6 marca 2019 – środa- konsultacje

10 kwietnia 2019 – środa – konsultacje

15 maja 2018 – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania

12 czerwca 2018 – środa – zebrania kończące rok szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

12 października 2018 – piątek– Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia

2 listopada 2018 – piątek

15, 16, 17 kwietnia 2019 – poniedziałek, wtorek, środa – Egzamin Ósmoklasisty

2 maja 2019 – czwartek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć

1 listopada 2018 – czwartek– Wszystkich Świętych

1 maja 2019 – środa- Święto Pracy

3 maja 2019 – piątek– Święto Konstytucji 3 Maja

20 czerwca 2019 – czwartek – Boże Ciało