Kalendarz

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

01 września 2016  Rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2016 Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia
11 listopada 2016 Święto Niepodległości
14 grudnia 2016 Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
14 grudnia 2016 Kiermasz świąteczny
23 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017 Zimowa przerwa świąteczna
18 stycznia 2017 Wystawienie ostatecznych ocen na I semestr
25 stycznia 2017 Rada klasyfikacyjna
04 lutego 2017 (sobota) Dzień otwarty dla przyszłych uczniów klas I i oddziału przedszkolnego
13 – 26 lutego 2017 Ferie zimowe
21 marca 2017 Dzień Talentów
13-18 kwietnia 2017 Wiosenna przerwa świąteczna
1, 3 maja 2017 Święta majowe
17 maja 2017 Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
3 czerwca 2017 (sobota) Festyn rodzinny
14 czerwca 2017 Wystawienie ostatecznych ocen na II semestr
19 czerwca 2017 Rada klasyfikacyjna
23 czerwca 2017 Zakończenie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami
7 września 2016 – środa – zebrania na początek roku szkolnego
5 października 2016 – środa – konsultacje
9 listopada 2016 – środa – konsultacje
14 grudnia 2016 – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania, kiermasz świąteczny
23 stycznia 2017 – środa – zebrania kończące I semestr
5 marca 2017 – środa – konsultacje
17 maja 2017 – środa – konsultacje – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania
7 czerwca 2017 – środa – zebrania na koniec roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńcze
14 października 2016 – wtorek – Dzień Edukacji Narodowej
31 października  2016 – poniedziałek
2 maja 2017 – wtorek
16 czerwca 2017 – piątek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć
1 listopada 2016 – wtorek – Wszystkich Świętych
11 listopada 2016 – piatek – Święto Niepodległości
6 stycznia 2017 – piątek – Trzech Króli
1 maja 2017 – piątek – Święto Pracy
3 maja 2017 – środa – Rocznica Konstytucji 3 Maja
15 czerwca 2017 – czwartek – Boże Ciało