Stołówka szkolna

JADŁOSPIS

09.05.2022r do 13.05.2022r


Data
Obiad
09.05.22rZupa grochowa ( seler, masło) natka, koper-350ml, Potrawka z kurczaka200g/90ml, kasza bulgur, ogórek kiszony, mus owocowy woda do picia 200ml
10.05.22rZupa ogórkowa, natka, koper (seler, masło, śmietana ) – 350ml Bułki na parze z polewą truskawkową 2 szt/90ml, baton Sante , woda do picia- 200ml,
11.05.22rZupa krem z białych jarzyn (seler, śmietana), natka, koper -350ml Bigos z mięsa i kiełbasy200g, ziemniaki–1 80g, kompot wieloowocowy 200ml, woda do picia, jogurt owocowy
12.05.22rZupa jarzynowa (seler, masło, śmietana) , natka, koper – 350ml Pierogi ukraińskie z masełkiem – 200g,woda do picia 200ml, pomarańcz
13.05.22rZupa szpinakowa ( seler, masło, śmietana) natka, koper 350ml Paluszki rybne – 90g, surówka z kiszonej kapusty- 80g,ziemniaki z koperkiem – 180g, sok naturalny (jabłko, gruszka, kapusta, cytryna )200m


Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

Zaznaczono w jadłospisie pogrubioną czcionką alergeny występujące w produktach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011

Alergeny mogą pojawić się w produktach w sposób niezamierzony które przedstawiono w załączniku do jadłospisu.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 • Cena obiadu wynosi 9,00 zł (dziewięć 0/100 złotych).
 • Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca, z góry (przykład: do 10 marca należy dokonać wpłaty za miesiąc marzec), przelewem na indywidualny rachunek bankowy dziecka podawany w e-mailu z informacją o odpłatności za żywienie. Informację o indywidualnym rachunku bankowym dziecka można również uzyskać osobiście u intendenta.

Przelewów dokonywać można za pośrednictwem przelewu bankowego, wpłaty poprzez Pocztę Polską lub wpłaty bezpośrednio w banku. W placówkach PKO BP wpłaty przyjmowane są bez prowizji.

Za miesiąc wrzesień 2021 rodzic zobowiązuje się do dokonania wpłaty do dnia 20 września 2021 r.

 1. W treści przelewu należy wpisać:

„Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc”

 • Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy dziecka. W przypadku nieterminowej wpłaty będą pobierane ustawowe odsetki.
 • Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 800  mailowo tylko na adres:  obiady.zsp5@wp.pl
 • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 • Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela lub organizatora wycieczki (wyjścia).
 • W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
 • Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana rodzicowi w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w umowie adres e-mail oraz dodatkowo można ją uzyskać pod numerem telefonu 71 798 69 28 wew. 113
 • Dotyczy klas IV-VIII- warunkiem wejścia dziecka na stołówkę szkolną jest posiadanie  karty wejścia na obiady, która będzie wydawana pierwszego dnia danego miesiąca przez intendenta.
 • W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności.
 • DODATKOWE INFORMACJE ORAZ UMOWA DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKU: