Stołówka szkolna

JADŁOSPIS

Od 17.01.2022r do 21.01.2022r

17.01.22rZupa ogórkowa (seler, masło, gluten, śmietana) natka, koper Kluski śląskie z mięsem i bułeczką, kompot wieloowocowe, woda do picia, mus owocowy
18.01.22rZupa pomidorowa (seler, masło, śmietana), natka, koper kotlet mielony, ziemniaki z koperkiem, buraczki duszone ,woda do picia, kompot wieloowocowy, jabłko
19.01.22rZupa szpinakowa z jajkiem (seler masło śmietana) , natka, koper Carbonale z szynką konserwową, ogórek kiszony, woda do picia, kompot wieloowocowy, banan
20.01.22rRosół z makaronem (seler, gluten) natka, koper , Udko z kurczaka, ziemniaki z koperkiem, mizeria ze śmietaną, woda do picia, ciastka owsiane
21.01.22rZupa krupnik (seler, masło), natka, koper Pulpety rybne, ziemniaki z koperkiem surówka z kiszonej kapusty, woda do picia, sok naturalny

Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

Zaznaczono w jadłospisie pogrubioną czcionką alergeny występujące w produktach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011

Alergeny mogą pojawić się w produktach w sposób niezamierzony które przedstawiono w załączniku do jadłospisu.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 • Cena obiadu wynosi 9,00 zł (dziewięć 0/100 złotych).
 • Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca, z góry (przykład: do 10 marca należy dokonać wpłaty za miesiąc marzec), przelewem na indywidualny rachunek bankowy dziecka podawany w e-mailu z informacją o odpłatności za żywienie. Informację o indywidualnym rachunku bankowym dziecka można również uzyskać osobiście u intendenta.

Przelewów dokonywać można za pośrednictwem przelewu bankowego, wpłaty poprzez Pocztę Polską lub wpłaty bezpośrednio w banku. W placówkach PKO BP wpłaty przyjmowane są bez prowizji.

Za miesiąc wrzesień 2021 rodzic zobowiązuje się do dokonania wpłaty do dnia 20 września 2021 r.

 1. W treści przelewu należy wpisać:

„Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc”

 • Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy dziecka. W przypadku nieterminowej wpłaty będą pobierane ustawowe odsetki.
 • Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 800  mailowo tylko na adres:  obiady.zsp5@wp.pl
 • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 • Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela lub organizatora wycieczki (wyjścia).
 • W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
 • Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana rodzicowi w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w umowie adres e-mail oraz dodatkowo można ją uzyskać pod numerem telefonu 71 798 69 28 wew. 113
 • Dotyczy klas IV-VIII- warunkiem wejścia dziecka na stołówkę szkolną jest posiadanie  karty wejścia na obiady, która będzie wydawana pierwszego dnia danego miesiąca przez intendenta.
 • W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności.
 • DODATKOWE INFORMACJE ORAZ UMOWA DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKU: