Stołówka szkolna

JADŁOSPIS

od 05.12.2022r do 09.12.2022r

DataObiad
05.12.22r Zupa kapuśniak z ziemniakami ( seler, masło) natka, koper-350ml, Makaron z polewą truskawkowo-jogurtową -250g, ciasteczka zbożowe, woda do picia 200ml
06.12.22rZupa jarzynowa(seler, masło, śmietana), natka, koper -350ml Leczo z warzyw i kiełbasy-250g, kasza gryczano-jaglana–180g, kompot wieloowocowy 200ml, woda do picia, mus owocowy
07.12.22rZupa krem z pieczonych warzyw i grzankami(seler, masło) , natka, koper – 350ml Ziemniaki z koperkiem-180g, paluszki rybne-90g, surówka z kiszonej kapusty -80g woda do picia 200ml, baton
08.12.22rDzień Hiszpański
Zupa gazpacho na ciepło(seler, masło) , natka, koper – 350ml Paella (ryż , kurczak) – 250g, ogórek kiszony – 80g,woda do picia 200ml, mandarynka- 1szt
09.12.22r Zupa pieczarkowa z ziemniakami( seler, masło, śmietana) natka, koper 350ml Pierogi ukraińskie z masłem i bułka tartą, sok naturalny jednodniowy (jabłko, gruszka, kapusta, cytryna )200m


Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

Zaznaczono w jadłospisie pogrubioną czcionką alergeny występujące w produktach zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011

Alergeny mogą pojawić się w produktach w sposób niezamierzony które przedstawiono w załączniku do jadłospisu.

Cena obiadu wynosi 10,00 zł (dziesięć 00/100 złotych).

 W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki.

1.Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca, z góry (przykład: do 10 marca należy dokonać wpłaty za miesiąc marzec), przelewem na indywidualny rachunek bankowy dziecka podawany w e-mailu z informacją o odpłatności za żywienie. Informację o indywidualnym rachunku bankowym dziecka można również uzyskać osobiście u intendenta.

Przelewów dokonywać można za pośrednictwem przelewu bankowego, wpłaty poprzez Pocztę Polską lub wpłaty bezpośrednio w banku. W placówkach PKO BP wpłaty przyjmowane są bez prowizji.

Za miesiąc wrzesień 2022 rodzic zobowiązuje się do dokonania wpłaty do dnia 23 września 2022 r.

  1. W treści przelewu należy wpisać:

„Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc”

  • Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy dziecka. W przypadku nieterminowej wpłaty będą pobierane ustawowe odsetki.
  • Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 800  mailowo tylko na adres:  obiady.zsp5@wp.pl
  • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc.

Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

  • Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela lub organizatora wycieczki (wyjścia).
  • W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
  • Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana rodzicowi w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w umowie adres e-mail oraz dodatkowo można ją uzyskać pod numerem telefonu 71 798 69 28 wew. 113
  • Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty szkoła przekaże na poniżej podany rachunek bankowy rodzica:

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ UMOWA DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKU: