Miesięczne archiwum: styczeń 2019

Podziękowania

PODZIĘKOWANIA

DLA

RADY OSIEDLA OSOBOWICE- RĘDZIN

ZA WSPANIAŁE MATERIAŁY PLASTYCZNE

SKŁADAJĄ

DZIECI I WYCHOWAWCY ŚWIETLICY