Miesięczne archiwum: sierpień 2017

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 4.09.2017r. wg następującego porządku:

godz. 8.30 – klasy IV-VII (sala gimnastyczna)

godz. 10.00 – msza święta w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

godz. 11.00 – klasy 0-III (sala gimnastyczna)

Obowiązuje strój galowy. W tym dniu szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Uczniowie wszystkich klas I-VII w roku szkolnym 2017/2018 otrzymają darmowe materiały ćwiczeniowe do podręczników i będą korzystać z podręczników udostępnionych przez szkołę (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe). Należy zakupić tylko podręczniki do nauki religii.

Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną wydane rodzicom uczniów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w klasach, po uroczystości na sali gimnastycznej. Prosimy o obecność wszystkich rodziców w tym dniu, aby uczniowie mogli od początku roku szkolnego korzystać z książek i ćwiczeń.

Zebrania dla rodziców odbędą się w środę 6.09.2017r., o godzinie
16:30 (klasy I-III) i 17:00 (klasy IV-VII).