Miesięczne archiwum: październik 2012

Opłata za przedszkole

Uwaga rodzice!

Nastąpiła zmiana konta bankowego z BZWBK na PKO BP

Opłatę za przedszkole należy dokonywać, zgodnie z zapisem zawartym w Umowie o Świadczeniu Usług. Do 15-ego  każdego miesiąca.

Opłatę za Przedszkole od 01. 09.2012 r. reguluje Uchwała NR XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.

Program profilaktyki próchnicy zębów

Szanowni Rodzice
Nasze Przedszkole przystąpiło do realizacji II edycji „Program profilaktyki Próchnicy zębów” u dzieci w wieku przedszkolnym od 3-5 lat. Program finansowany jest przez wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Wrocławia.
W ramach programu realizowane będą następujące działania:
– edukacja z zakresu profilaktyki próchnicy zębów i higieny jamy ustnej dla Rodziców i dzieci,
– spotkanie lekarza stomatologa z dziećmi i personelem pedagogicznym przedszkola,
– udział dzieci w spektaklu teatralnym pt.” Mc Baton i Szeryf grzanka” w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Lalek,
– przekazanie dzieciom szczoteczek i pasty do zębów.