Dokumenty

Deklaracja dostępności:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w ZSP 5 we Wrocławiu

Dziennik elektroniczny:

Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 21

Przedmiotowe Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 21

Świetlica

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Procedury świetlicowe

Regulamin świetlicy szkolnej

Zgoda długoterminowa na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

Zgoda jednorazowa na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

Ubezpieczenie

materiał informacyjny

Warunki_ubezpieczenia_NNW-1

42 szkola

Wniosek NNW

Wniosek na zapomogę świąteczną proszę wypełnić i przesłać do 7 XII 2020 na adres katkra4805@edu.wroclaw.pl
lub złożyć w sekretariacie szkoły u p. Justyny.
Wniosek

Wczasy pod gruszą 2020
Wnioski na wczasy pod gruszą należy wypełnić do 31 maja 2020 roku i przesłać na adres katkra4805@edu.wroclaw.pl
W wersji papierowej można składać w sekretariacie.
Grusza wniosek emeryci i renciści
Grusza wniosek pracownicy