Dokumenty

Deklaracja dostępności:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w ZSP 5 we Wrocławiu

Dziennik elektroniczny:

Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 21

Przedmiotowe Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 21

Świetlica

Procedury świetlicowe

Regulamin świetlicy szkolnej

Zgoda długoterminowa na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

Zgoda jednorazowa na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

Ubezpieczenie

materiał informacyjny

Warunki_ubezpieczenia_NNW-1

42 szkola

Wniosek NNW

Wniosek na zapomogę świąteczną proszę wypełnić i przesłać do 7 XII 2020 na adres katkra4805@edu.wroclaw.pl
lub złożyć w sekretariacie szkoły u p. Justyny.
Wniosek

Wczasy pod gruszą 2020
Wnioski na wczasy pod gruszą należy wypełnić do 31 maja 2020 roku i przesłać na adres katkra4805@edu.wroclaw.pl
W wersji papierowej można składać w sekretariacie.
Grusza wniosek emeryci i renciści
Grusza wniosek pracownicy