Dokumenty

Deklaracja dostępności:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w ZSP 5 we Wrocławiu

Dziennik elektroniczny:

Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 21

Świetlica

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Procedury świetlicowe

Regulamin świetlicy szkolnej

Zgoda długoterminowa na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

Zgoda jednorazowa na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy

Wniosek o zapomogę socjalną dla pracowników szkoły