Dokumenty

Dziennik elektroniczny:

Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 21

Przedmiotowe Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 21

Świetlica

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Regulamin świetlicy

Rekrutacja uczniów

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Ubezpieczenie

materiał informacyjny

Warunki_ubezpieczenia_NNW-1

42 szkola

Wniosek NNW

Wczasy pod gruszą 2020
Wnioski na wczasy pod gruszą należy wypełnić do 31 maja 2020 roku i przesłać na adres katkra4805@edu.wroclaw.pl
W wersji papierowej można składać w sekretariacie.
Grusza wniosek emeryci i renciści
Grusza wniosek pracownicy