Miesięczne archiwum: wrzesień 2019

Żywa lekcja historii

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej 6 i 9 września odbyło się spotkanie młodzieży z klas 4-8 z Panią Wandą Kiałką, która w czasie wojny działała w konspiracji, była łączniczką i sanitariuszką o pseudonimach „Wilia” i „Marika”.

Pani Wanda Kiałka z domu Cejko wychowała się na wileńskim Zarzeczu.

Po wybuchu wojny wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, następnie do Armii Krajowej. Brała udział w operacji „Ostra Brama”, mającej na celu wyzwolenie Wilna. Aresztowana przez Sowietów została uwięziona w Wilnie, a potem przetransportowana do Moskwy, gdzie była przesłuchiwana w związku z procesem Leopolda Okulickiego. Po procesie z powrotem wywieziono ją w bydlęcym wagonie do Wilna, gdzie sowiecki rząd skazał ją na 20 lat katorgi i 5 lat pozbawienia wolności. Po trwającym miesiąc transporcie w nieludzkich warunkach Wanda Cejkówna znalazła się w Workucie, pracowała tam w kopalni węgla, gdzie spędziła ponad 10 lat. Do Polski wróciła w 1956 r, zamieszkałą w Bydgoszczy, a następnie we Wrocławiu, gdzie wyszła za mąż za Stanisława Kiałkę – legendę wileńskiej konspiracji. Za swoją działalność została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Prezydenckim, oraz Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża. Pani Wanda zrelacjonowała wydarzenia, będące częścią jej życia, i zachęciła młodzież do pogłębiania wiedzy dotyczącej historii naszego narodu.

Nasi nauczyciele u Prezydenta Wrocławia

W piątek 6 września delegacja nauczycieli (p. Alicja Tocicka i p.Katarzyna Krasucka) z naszej szkoły miała zaszczyt wręczyć Panu Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi  rękodzieło wykonane podczas strajku. W ten sposób grono pedagogiczne chciało wyrazić swoje uznanie dla Pana Prezydenta, który w tym trudnym dla nauczycieli  czasie wspierał nas i dodawał wiary, że walka o lepszą szkołę i godność naszego zawodu ma ogromne znaczenie.