Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
ul. Osobowicka 127
51-004 Wrocław

fax: 71 798 44 28

Telefon:
Szkoła Podstawowa nr 21:
71 798 69 28
sekretariat nr wewn.:100
pedagog szkolny nr wewn.:140

Przedszkole nr 7
71 798 69 28
wicedyrektor ZSP 5 nr wewn.:102
intendent nr wewn.:113
email: sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl