Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
ul. Osobowicka 127
51-004 Wrocław

fax: 71 798 44 28

Szkoła Podstawowa nr 21:
tel. 71 798 69 28
sekretariat nr wewn.:100
pedagog szkolny nr wewn.:140

e-mail: sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl

WYNAJEM SAL DYDAKTYCZNYCHSzkoła prowadzi wynajem sal dydaktycznych w „starej” części szkoły.Koszt uzgadniany jest indywidualnie w oparciu o częstotliwość, liczbę uczęszczających dzieci.Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:Joanna BąkSpecjalista ds. administracyjnychTel. 71-798-69-28 wew. 105e-mail: Joanna.Bak@wroclawskaedukacja.pl

Przedszkole nr 7
71 798 69 28
wicedyrektor ZSP 5 nr wewn.:102
intendent nr wewn.:113
email: sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl

51-001 Wrocław, Polska