Miesięczne archiwum: czerwiec 2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 21 odbędzie się 27 czerwca w piątek.

  • Zbiórka dla wszystkich oddziałów przed budynkiem szkoły o godzinie 7.45
  • Msza święta w kościele p.w. św. Teresy od dzieciątka Jezus o godzinie 8.00
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/14 na sali gimnastycznej  – ok. godziny 9.00

Rekrutacja uczniów do świetlicy szkolnej 2014/15

Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 21 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5

Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas I – III, których rodzice zgłosili potrzebę opieki pozalekcyjnej na terenie szkoły.

Dzieci przyjmowane są na podstawie Kart zgłoszenia, które wypełniają rodzice/opiekunowie prawni oraz zaświadczeń o zatrudnieniu.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY

Zapisy dzieci na nowy rok szkolny odbywają się od 23 czerwca do 5 września 2014 r. 

Karty zgłoszenia wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka, podając konieczne informacje, niezbędne do zapewniania dziecku opieki i bezpieczeństwa podczas jego przebywania w świetlicy.

Przyjęć dzieci dokonuje Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Dyrektora szkoły. Protokół z posiedzenia Komisji zostaje zamieszczony w dokumentacji świetlicy. Komisja w pierwszej kolejności przyjmuje do świetlicy te dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni.

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące przyjęcia ucznia do świetlicy należy zgłaszać do wychowawcy.

Informacje na temat funkcjonowania świetlicy znajdują się w Regulaminie Świetlicy oraz Procedurach pracy świetlicy.

swietlica

Kalendarz Wrocławskiej Edukacji

Od nowego roku szkolnego będziesz mógł sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.
Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś możesz sprawdź kiedy będziesz miał wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu wejdź na stronę http://pe.edu.wroclaw.pl/calendar/view.php?view=day&cal_d=1&cal_m=9&cal_y=2014#event_367
Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl.
Jeśli nie masz konta na portalu – zachęcam do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.
Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły macierzystej – tam uzyskasz pełną informację.

Uczniowie z klasy: I a i I b na Zielonej Szkole w Świeradowie Zdroju

Na początku czerwca 2014 roku uczniowie klas pierwszych z wychowawcami: Katarzyną Krasucką i Agnieszką Dziekan, wybrali się na Zieloną Szkołę do Świeradowa Zdroju – typowo turystycznej miejscowości, położonej w Górach Izerskich, w dolinie rzeki Kwisy, niedaleko Jeleniej Góry, na wysokości 450-710m.n.p.m. Uzdrowisko usytuowane jest w cichej okolicy, z daleka od miejskiego gwaru, a dodatkowo cechuje je bogactwo wód mineralnych, unikalny klimat i ciekawe ukształtowanie terenu.

Emocji i wrażeń było mnóstwo. Każdy dzień nową przygodą, co widać na zamieszczonych obrazach:dzień 5 043

 

Sukcesy naszych uczniów w konkursach międzyszkolnych

„Pomniki Wrocławia” konkurs plastyczno- historyczny  
TMW Urząd Miasta pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
1 miejsce – Wojciech Klepacki kl. VI
„Pomniki Wrocławia” konkurs na prezentację multimedialną      
TMW Urząd Miasta pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
3 miejsce- Piotr Heliasz kl. VI

Wyjście do Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Dnia 03.06.2014 roku klasa V brała udział w zajęciach „Warsztaty dialogu w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. W czasie zwiedzania Czterech Świątyń i poznawania wielkoulturowej historii Wrocławia uczniowie spotkali się z przedstawicielami społeczności luterańskiej, praowsławnej, żydowskiej, katolickiej. Uczniowie odwiedzili: Synagogę Pod Białym Bocianem, Kościół Ewangelicko- Augsburski Opatrzności Bożej, Katedrę PW. Narodzenia Przenaświętszej Bogarodzicy, Kościół Rzymskokatolicki Św. Antoniego z Padwy. Zajęcia tego typu są kluczowe w edukacji, ponieważ uczą tolerancji oraz szacunku do innych wyznań i pozwalają poznać podstawy innych wyżnań. Uczniowie klasy V wykazali się dużym zainteresowaniem w czasie warsztatów i zachowali właściwą dla miejsca i sytuacji postawę.

Nauczyciel historii: Dorota Broniszewska

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG