XV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet
Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów informuje o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych.
Pełna informacja o zawodach znajduje się na stronie internetowej Olimpiady https://oij.edu.pl/

Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych.

Część testowa zawodów pierwszego stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów odbędzie się w dniu 7 października 2020 (środa).

Zapisy przyjmuje szkolny koordynator OIJ do 5.10.2020.

Dla osób przygotowujących się do zawodów udostępniono przykładowe testy wraz z rozwiązaniami.
Proszę zapoznać się z tymi materiałami przed przystąpieniem do testu.
Wersja Python.

https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/

Formularz zgody

Koordynator Danuta Kiałka