Obiady w ZSP 5

Szanowni Rodzice klas I-III

Informujemy, że:

  • z żywienia w ZSP nr 5 mogą korzystać wyłącznie dzieci zapisane do świetlicy szkolnej
  • warunkiem korzystania z obiadów przez dzieci jest podpisanie przez ich rodziców/opiekunów umowy z Placówką (w 2 egzemplarzach)
  • termin dostarczenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych umów to 19.09.2014 r. do godziny 15:00 w Sekretariacie SP 21

Z poważaniem,
Dyrektor ZSP nr 5 Jerzy Podgórski