Koło Młodego Badacza Przyrody 2012/10

Wspólne zajęcia z mikroskopowania dzieci z zerówki wraz z dziećmi z Koła Młodego Badacza Przyrody (klasa 4, 5, 6).
Nad przebiegiem zajęć czuwała p. Edyta Dzido-Marzęta – wychowawczyni zerówki oraz p. Natalia Kaszluk – nauczycielka przyrody.