Opłata za przedszkole

Uwaga rodzice!

Nastąpiła zmiana konta bankowego z BZWBK na PKO BP

Opłatę za przedszkole należy dokonywać, zgodnie z zapisem zawartym w Umowie o Świadczeniu Usług. Do 15-ego  każdego miesiąca.

Opłatę za Przedszkole od 01. 09.2012 r. reguluje Uchwała NR XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.