Egzamin na kartę rowerową

Wszyscy uczniowie klas czwartych zdali egzamin praktyczny, uzyskując tym samym uprawnienia do poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Gratulujemy!