„Razem Łatwiej” – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży

Szkoła przystąpiła do programu: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”.

broszura informacyjna