1 ETAP KONKURSU „ENGLISH MASTERS”

4 stycznia 2024 roku odbędzie się pierwszy etap konkursu English Master. Zainteresowanych uczniów zapraszam do pani Marii Kaczmarskiej, gdzie będzie można zapisać się i pobrać kartę zgłoszenia.

Zakres materiału:

  • Materiał gramatyczny: Czasownik to be, Czasownik have got, Czasowniki can, must, mustn’t, needn’t, Czas Present Simple, Czas Present Continuous, Czas Past Simple, Czas Past Continuous, Czas Present Perfect, Czas Future Simple, Czas Past Perfect, Konstrukcja be going to, Konstrukcja have to, Konstrukcja there is, there are, Czasowniki regularne i nieregularne, Liczebniki główne i porządkowe, Przedimki a, an, the, Forma dzierżawcza ‘s, Przyimki on, in, at ,Określenia miejsca i czasu, Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące i pytające, Liczba mnoga regularna i nieregularna, Określniki some, any, no, much, many ,Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Stopień wyższy i najwyższy przymiotników Przysłówki Zdania warunkowe typu 0, 1 i 2 Strona bierna w każdym z podanych czasów Czasowniki złożone phrasal verbs.
  • Słownictwo: Człowiek, wygląd zewnętrzny Wyposażenie domu Rodzina i życie towarzyskie Sport, sztuka, film, książka, hobby Szkoła Zakupy Miejsce zamieszkania Ubiory Jedzenie i picie Style życia Choroby i dolegliwości Środowisko naturalne Obowiązki Zawody Sławne osoby Wakacje, podróże, ciekawe miejsca Ważne wydarzenia w życiu, doświadczenia Urodziny, uroczystości Rozrywka i sposoby spędzania wolnego czasu Państwa i narodowości Kultura krajów anglojęzycznych Nowoczesne technologie i wynalazki.
  • Umiejętności językowe: I etap: reagowanie językowe, rozumienie tekstów pisanych, znajomość materiału leksykalnogramatycznego i kultury krajów anglojęzycznych.