Bezpieczny Tydzień

 W dniach 19.09-23.09.2022r. w naszej szkole odbyła się akcja:
Bezpieczny Tydzień pod hasłem ” Bądź Bezpieczny”. 

W klasach I- III przeprowadzone zostały  pogadanki przez wychowawców i pedagoga szkolnego na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznych zabaw, zachowania w stosunku do obcych. Ponadto uczniowie klas młodszych wzięli udział w konkursie plastycznym, którego celem była  edukacja i uwrażliwienie na właściwe, bezpieczne  zachowania w codziennych sytuacjach. Tematyka prac dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Natomiast uczniowie klas

IV- VIII swoją wiedzą mogli wykazać się rozwiązując krzyżówkę. Spośród złożonych prac w klasach I-III, zostało wybranych 14  których autorzy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, a w kl. IV- VIII nagrodzonych zostanie 16 uczniów, którzy wzięli udział w konkursie.

Koordynator akcji Marzena Kołacz, pedagog szkolny