Apel z okazji Święta Niepodległości

W dniu  10 listopada odbył się  apel poświęcony 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy zgromadzeni uroczyście odśpiewali  o godzinie jedenastej , jedenaście hymn państwowy na pamiątkę daty 11 listopada 1918r . 

Podczas apelu nastąpiło przekazanie sztandaru, symbolu naszej szkoły  przedstawicielom klas młodszych, którzy zobowiązali się w imieniu całej społeczności szkolnej godnie go reprezentować.  

Wcześniej w uroczystości  brali udział młodsi uczniowie naszej szkoły z klas I-III ,a klasa I b zaprezentowała  utwór „Co to jest niepodległość” oraz wiersze patriotyczne. 

Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowały Panie R.Cierpiał-Małasiewicz oraz A.Karkowska