Akcja Żonkile 2021

19 kwietnia przypada 78 rocznica powstania w
getcie warszawskim. Chcąc upamiętnić to
wydarzenie, we współpracy z Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin, zostaną przeprowadzone lekcje
historii w klasach 4-8 naszej szkoły.