PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIESZKA I
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 5 WE WROCŁAWIU
OD 22.03.2021 r.  do 11.04.2021r.

Procedura