KONKURS RECYTATORSKI

            Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie recytatorskim z języka angielskiego i niemieckiego, który jest skierowany do uczniów naszej szkoły w kategorii klas 1-3 oraz 4-8.

            Celem konkursu jest dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języków obcych, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zainteresowanej literaturą i językiem angielskim i niemieckim poprzez możliwość prezentacji literatury pięknej z danego obszaru językowego oraz uwrażliwienie uczniów na poezję.

            Każdy z uczestników prezentuje wiersz lub fragment prozy w języku angielskim lub niemieckim w formie nagrania  video. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 4 minut. Film powinien być nagrany w jednym z popularnych formatów plików video, jak:  MP4, MOV, WMV, AVI i przesłany na maila nauczycieli języków obcych:

Grażyna Grzebyk <grarze1808@edu.wroclaw.pl>

Maria Kaczmarska <markac4316@edu.wroclaw.pl>

Anna Krökel <annkr_4899@edu.wroclaw.pl>

Termin przesyłania prezentacji do dnia 31.03.2021.

Ogłoszenie wyników 09.04.2021

Komisja konkursowa dokonywać będzie oceny według następujących kryteriów:

1. Dobór repertuaru

2. Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny

3. Poprawność wymowy

Za zajęcie I, II, III miejsca uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe oraz ocenę cząstkową. Przewidujemy również wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pochwała z zachowania  za uczestnictwo w konkursie.