PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIESZKA I
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 5 WE WROCŁAWIU OD 09.11.2020r. DO 29.11.2020r.

Procedury