Zdalna pomoc psychologiczno – pedagogiczna

w przypadku pytań i trudności, można kontaktować się pod numerem telefonu 71 798 69 28 numer wewnętrzny 140, w godzinach 9:30 – 15:00 (poniedziałek).

Zapraszam do kontaktu za pomocą dziennika elektronicznego lub aplikacji Microsoft Teams.
Godziny pracy:
Poniedziałek 9:30 – 15:00
Wtorek 9:00 – 14:30
Środa 9:00 – 14:30
Czwartek 9:00 – 12:30
Piątek 9:00 – 14:00

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się za pomocą aplikacji Microsoft Teams, zgodnie z ustalonym grafikiem.

Dodatkowego wsparcia udzielają pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu.

Z poważaniem

Pedagog szkolny
Sabina Bosiacka (zastępuję panią Marzenę Kołacz)