Informacja dla kandydata do LO nr XII

Na prośbę Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu poniżej podajemy link z informacją dla kandydata do tego liceum.

https://lo12.wroc.pl/dla-kandydata/

W związku z pandemią liceum nie możemy organizować Dni Otwartych ani innych działań promocyjnych.