Uniwersytecka lekcja anatomii

W dniu 18.10.2019 r. uczniowie klasy IV a pod opieką wychowawcy p.Cypriana Pawłowskiego wzięli udział w zajęciach edukacyjno-warsztatowych z anatomii zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajęcia poprowadził prof. dr hab. lek. wet. Aleksander Chrószcz. Pan Profesor opowiadał uczniom o budowie szkieletu poszczególnych grup zwierząt kręgowych. Dzieci poznały budowę kości, a także oglądały spreparowane narządy zwierząt (m.in. nerki, drzewo oskrzelowe, serce, jelito cienkie oraz jelito grube).

Uczniowie brali czynny udział w warsztatach, ponieważ zadawali Panu Profesorowi różnorodne pytania związane z anatomią zwierząt.

Organizator: mgr Cyprian Pawłowski absolwent UP we Wrocławiu.