Ślimaki i pajęczaki bez tajemnic

W dniu 23 września 2019 r. uczniowie klasy 4a pod opieką wychowawcy
pana Cypriana Pawłowskiego wzięli udział w zajęciach edukacyjno-warsztatowych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematyka zajęć była związana z charakterystyką bezkręgowców.

Uczniowie czynnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pt. „Ślimak, ślimak pokaż … pokaż czułki”, a także  „Pajęczak – egzotyczny pupil” pod kierownictwem pani dr Elżbiety Kowalskiej. Uczniowie podczas zajęć laboratoryjnych poszerzyli swoją wiedzę z zakresu anatomii mięczaków i pajęczaków. Pracowali z żywym materiałem biologicznym. Mieli także możliwość obserwacji zabezpieczonych eksponatów organizmów bezkręgowych.

Po zajęciach warsztatowych dzieci miały możliwość karmienia „małych przeżuwaczy” (m.in. alpak, owiec, kóz) a także obserwacji ptaków użytkowych (kur, gęsi, bażantów, kaczek, perliczek, przepiórek).

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach i na pewno dostarczyły im wielu wrażeń.

Organizator: mgr Cyprian Pawłowski, nauczyciel biologii, chemii i przyrody.