Spotkanie z Rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie I

17 czerwca 2019r., o godz. 17.30, zapraszamy na spotkanie Rodziców dzieci, które od września rozpoczną naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej nr 21.