Wyjście do Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Dnia 17 05.2019r. roku klasa V a brała udział w zajęciach „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. W czasie zwiedzania Czterech Świątyń i poznawania wielokulturowej historii Wrocławia uczniowie spotkali się z przedstawicielami społeczności ewangelickiej, prawosławnej, żydowskiej, katolickiej. Uczniowie odwiedzili: Synagogę Pod Białym Bocianem, Kościół Ewangelicko – Augsburski Opatrzności Bożej, Katedrę PW. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, Kościół Rzymskokatolicki Św. Antoniego z Padwy. Uczniowie klasy V a wykazali się dużym zainteresowaniem w czasie warsztatów i zachowali właściwą dla miejsca i sytuacji postawę. Uczniowie poznali historię powstania symbolu 4 światyń „Kryształową Planetę”.