Wierszyki łamiące języki

1 kwietnia 2019 odbył się w naszej szkole IV szkolny przegląd wiersza logopedycznego pod hasłem
„Wierszyki łamiące języki”
W przeglądzie wzięli udział przedstawiciele klas 0 –III oraz grupa starszaków z Przedszkola nr 7 . Przegląd rozpoczęła Matylda  wierszem M. Strzałkowskiej „Reguły gaduły”. Następnie swoje wierszyki prezentowali kolejni  przedstawiciele każdej klasy. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym,  kolejność prezentacji ustalało losowanie numerka przez kogoś z publiczności. Uczestnicy już wcześniej wylosowali swoje numery. W przerwach między recytacjami wierszy,  również całe klasy mogły się zaprezentować, wygłaszając wcześniej wylosowane hasło. Nie zabrakło też wyzwań logopedycznych dla nauczycieli i obecnych rodziców. Wszyscy świetnie sobie poradzili i dobrze się przy tym bawili. Aby rozruszać publiczność, pani Agnieszka poprowadziła zabawę ruchowa przy muzyce.  Uczniowie prezentujący wierszyki otrzymali dyplomy i upominki. Słodki poczęstunek otrzymały również dzieci, które wzięły udział w eliminacjach klasowych.
Za pomoc w przygotowaniu dziec – nauczycielom i rodzicom  dziękują organizatorki – Marta Dolata, Agnieszka Żołud i Agata Babińska