Poczta walentynkowa

Samorząd Uczniowski zorganizował  w dniach 11 – 14 lutego pocztę walentynkową. Zbierał walentynki do specjalnej skrzynki. Następnie  dostarczył specjalnie przygotowane kartki do adresatów.