Super Piątka

PODSUMOWANIE PROGRAMU „SUPER PIĄTKA” W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 „SUPER PIĄTKA” to nagroda, która ma szczególnie motywować i promować systematyczną pracę i osiągnięcia ucznia.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 roku, szesnastu uczniów zakwalifikowało się do indywidualnej nagrody SUPER PIĄTKA. 

Są to :

– z klasy IVa

 Ida Nakoneczna

 Monika Izworska  

 Maja Mruk  

– z klasy IVb

 Maria Głód  

 Milena Soja

– z klasy Va

 Natalia Puzanowska  

– z klasy Vb

 Nina Kulka

 Hanna Wysocka  

 Olga Więcław  

 Weronika Karaś

– z klasy VI

 Barbara Głód  

 Nika Wołoszuk

– z klasy VII

 Filip Jędraszek  

 Barbara Cząstkiewicz  

– z klasy VIII

 Zuzanna Kalińska  

 Agata Rajczakowska.

Uczniowie Ci z pięciu wiodących przedmiotów (języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki i przyrody/ biologii) uzyskali oceny co najmniej bardzo dobre oraz uzyskali wzorową ocenę z zachowania.

Najwyższe średnie ocen uzyskały: Hanna Wysocka 5,8 ; Monika Izworska 5,75;
Olga Więcław 5,6.

Nagrodzeni „Super Piątkami”uczniowie otrzymają karty upominkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły.

Opracowała:

mgr Marzena Kołacz