Pogadanki przedstawiciela Straży Miejskiej

W Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Osobowickiej 127 we Wrocławiu w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku przeprowadzone zostały pogadanki przez inspektora Wojciecha Bajorka ze Straży Miejskiej. Prelekcje objęły uczniów klas 0-VIII. Najmłodsi uczniowie dowiedzieli się między innymi czym zajmują się przedstawiciele różnych służb mundurowych jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą, jakich zagrożeń unikać spędzając czas wolny w domu  na podwórku, jak zachować się wobec obcych. Uczniowie klas starszych zostali zapoznani z zachowaniami uważanymi za przejaw demoralizacji, jak również, co rozumiane jest pod pojęciem czyn karalny, jakie kary mogą być zastosowane wobec nieletnich. Zajęcia były ciekawe dla młodszych i starszych uczniów. Dzieci chętnie zabierały głos i odpowiadały na pytania.