Świetlica szkolna – 3.09.18

3 września Szkoła zapewnia opiekę dzieciom w świetlicy szkolnej w godz. 6.30-17.00.