Komunikat

Od dnia 1 września 2018 r.

do korzystania z bezpłatnych przejazdów 

na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej

będą uprawnieni również uczniowie

szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

– nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.