Godziny pracy świetlicy szkolnej i oddziałów przedszkolnych

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci zapisane do świetlicy szkolnej będą mogły w niej przebywać w godzinach 6:30-17:00.

Godziny pracy oddziałów przedszkolnych 0a, 0b: 6:30-17:00.