„ANDRZEJKOWY CZAS – POLSKIE TRADYCJE I ZWYCZAJE”

W dniu 29 listopada w kl. 0b odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.

CELE OGÓLNE:

  • zachęcenie rodziców do współpracy i współdziałania

  • integracja
  • zapoznanie rodziców z metodą pracy wg Doroty Dziamskiej

  • przybliżenie rodzicom pracy szkoły

  • stwarzanie atmosfery radości i zadowolenia ze wspólnych zajęć i zabaw

  • promowanie pracy szkoły w środowisku lokalnym

Dzieci miały szansę zrozumieć definicję „tradycji” oraz zapoznać się z POLSKIMI TRADYCJAMI I ZWYCZAJAMI. Tego wieczoru oczywiście nie zabrakło czasu na wspólny śpiew / zabawę oraz lanie wosku.