8 XI – Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.

Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

To najlepszy start w nowy dzień!

https://i0.wp.com/sniadaniedajemoc.pl/content/uploads/2015/08/82.png?w=625

Najważniejsze cele programu

  • Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka
  • Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia

dziewczynka i chłopiec z koszami pełnymi owoców i warzyw opierają się o siebie plecami

Dzieci młodsze SP 21 a mianowicie klasy: 0a, 0b, i kl. I również przyłączyły się do akcji… i w tym miejscu bardzo dziękujemy rodzicom naszych pociech za zaangażowanie. Dzieci w tym dniu po omówieniu piramidy zdrowego żywienia wspólnie z nauczycielem zasiadły do drugiego śniadania pamiętając że:

Śniadanie Daje Moc !!!