Projekt „Bezpieczny Tydzień” w SP 21

Projekt „Bezpieczny Tydzień” dla klas 0 – VI

19.09.2016 – 23.09.2016, Wrocław „Bądź bezpieczny”

CEL OGÓLNY:

Opanowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Uczeń:

  • wskazuje miejsca bezpieczne i niebezpieczne
  • potrafi odpowiednio się zachować
  • zna numery alarmowe
  • zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i potrafi ich przestrzegać
  • zachowuje szczególną ostrożność na jezdni i w drodze do szkoły
  • potrafi rozróżniać podstawowe znaki drogowe

Przez cały tydzień w każdej klasie odbywały się lekcje dotyczące bezpieczeństwa w domu, szkole i na ulicy. W czwartek odwiedził naszych uczniów przedstawiciel Policji i odpowiedział na wszystkie nurtujące młodych ludzi pytania, za co mu serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję że cele szczegółowe projektu zapadną naszym uczniom głęboko w serce i będą umieli się zachować w trudnych sytuacjach.

_20160922_162454