Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej

Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej: do 09 września 2016 roku.

Przyjmowane będą tylko całkowicie wypełnione wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi zatrudnienie obojga rodziców.