MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

Znalezione obrazy dla zapytania dzień dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ[2]; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

A tak……….. Dzień Dziecka spędziła kl. III b