Wycieczka klas: III b, IV, V i VI do Wieliczki, Zakopanego i Krakowa

W dniach 27 – 29 kwietnia odbyła się 3 – dniowa wycieczka

Cele ogólne:

  • wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania,
  • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody,
  • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
  • dostarczanie informacji i poznanie atrakcji Krakowa, Wieliczki, Zakopane,
  • zapoznanie z literaturą regionu – legendy, podania, bajki, baśnie,
  • zwiedzanie zabytków kultury polskiej – Kraków, Wieliczka, Zakopane,
  • poznanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

Wszystkie założone cele udało się zrealizować a uczniowie wrócili do Wrocławia pełni wrażeń i nowych doświadczeń.