Projekt działań „3 Maja 2016” w Szkole Podstawowej nr 21 w ZSP nr 5 – 225. Rocznica

Termin działań: 19 – 26 kwietnia 2015 r.

Nauczyciele prowadzący: wychowawcy klas 0-VI

Nauczyciel koordynator: D. Broniszewska

Uczestnicy: uczniowie klas 0-VI

Cele edukacyjne:

  • Kształtowanie pozytywnych postaw patriotycznych.
  • Integrowanie społeczności szkolnej poprzez wspólne działania.
  • Kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z dorobku rodzimej kultury.
  • Integracja treści przedmiotowych wokół tematu świąt narodowych.
  • Pielęgnowanie uczuć patriotycznych w młodym pokoleniu.