Spotkanie rodziców dzieci 6-letnich

Szanowni Państwo,
w dniu 27 stycznia 2016 r. o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 odbędzie się spotkanie Rodziców dzieci 6-letnich ( urodzonych w roku 2010). Dotyczy to dzieci z Przedszkola nr 7 oraz oddziału przedszkolnego w SP 21. Celem spotkania będzie zaznajomienie Państwa z nowymi zapisami w Ustawie o systemie oświaty .

Dyrektor ZSP nr 5