Zmiana numerów telefonicznych

Uwaga! Uległy zmianie numery telefonów do szkoły i przedszkola. Aktualne dane kontaktowe: w zakładce KONTAKT.